Peter Klashorst

Beeldend kunstenaar Peter Klashorst, geboren op 11 februari 1957 in Santpoort, verwierf na zijn afstuderen in 1981 aan de Amsterdamse Rietveldacademie al snel bekendheid. In deze periode legt Klashorst zich niet alleen toe op zijn schilderkunsten; hij viert zijn artistieke talenten bot in zijn punkband Soviet Sex, zijn eigen pirate TV-station Bizar TV en zijn discotheek Bizar-discotheek. Peter Klashorst begon zijn loopbaan in de periode van het neo expressionisme in Nederland de “nieuwe wilden”. Midden jaren tachtig bevriest de krachtige expressieve stijl van Klashorst, werden zijn doeken abstracter, de kleuren verdwenen en sloot hij met zijn geometrische werk aan bij de “neo geo” stroming. In 1987 besprak hij op Tenerife met zijn collega’s Rob Scholte en Jiri Dokoupil de crisis van het modernisme: Wat kun je als schilder nog schilderen nu alles al geschilderd is? Klashorst en Dokoupil stelden dat de schilderkunst opnieuw uitgevonden moest worden en begonnen met het naschilderen van de werkelijkheid, zoals de schilders vóór het modernisme ook deden. Zo werd de groep After Nature geboren, die genres als naakt, landschap en stilleven deed herleven. Als mede-initiator van het kunstenaarscollectief After Nature gaf Klashorst een nieuwe impuls aan de Nederlandse kunst-geschiedenis. De After Nature groep (1987-1995), waaronder naast oprichter Klashorst ook de kunstenaars Jurriaan van Hall, Gijs en Aad Donker, Ernst Voss en Bart Domburg zet zich af tegen het heersende abstract expressionisme en maakte in de jaren tachtig en negentig furore met een vernieuwende figuratieve schilderstijl en keerde zich af van de “ismen” in de kunst. Hun relatie tot onderwerpen en met het publiek was heel direct en wars van pretenties. Bekend en berucht waren hun gezamenlijke performances op straat, in de natuur en tijdens kunstmanifestaties. Dat onder de te slopen ismen ook “snobisme” en “idealisme” werden gerekend, bleek toen Klashorst zich vervolgens ontpopte als portretschilder van “tout Amsterdam” en zijn deelname aan verschillende tv-programma’s: De Sprekende Ezel, Ikon en Schilderen in acryl met Peter Klashorst, Teleac/NOT. Peter Klashorst (1957) studeert in 1981 af aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. De jaren 80 zijn een periode waarin er in Europa een nieuwe beweging ontstaat, die van de “wild Painting” kunstenaars. Klashorst’s schilderstijl wordt onmiddellijk verwelkomd door deze beweging. Na een aantal uitbundige en energieke jaren, bevriest de krachtige expressieve stijl van Klashorst. Zijn doeken worden abstract en koud en de kleuren verdwijnen. Het werk van Klashorst lijkt ijzig en onverschillig.